Neleistini į ES kroviniai ir siuntos

Negalima pervežti į Europos Sąjungos šalis šių siuntų:

  • ginklų,
  • alkoholio (gali vežtis pats keleivis tik su Europos Sąjungos banderolėmis; negalima vežtis su RU banderolėmis) ,
  • cigarečių (gali vežtis pats keleivis tik su Europos Sąjungos banderolėmis; negalima vežtis su RU banderolėmis),
  • narkotinių medžiagų,
  • receptinių vaistų (gali vežtis pats keleivis su gydytojo išrašytu receptu),

Pasienio muitinėje supakuoti daiktai gali būti patikrinti, pasirinkus atsitiktine tvarka arba dėl mums nežinomų priežasčių. Neradus neleistinų pervežti daiktų ir priskiriamų kontrabandiniams, muitinės atstovai patikrinę siuntą, vėl tvarkingai ją supakuoja.

Draudžiami pervežti daiktai muitinėje konfiskuojami, išrašoma bauda, kurios dydis tiesiog proporcingas neleistinų pervežti daiktų kiekiui ir vertei, bei patvirtinantys konfiskavimo faktą dokumentai, kuriuos pristatome siuntos gavėjui. Pilną uždraustų pervežti į kitas šalis daiktų sąrašą galima rasti adresu Custom.lt

Priimdami pervežamą siuntą ar krovinį, jį oficialiai įforminame, pasirašydami su to krovinio savininku 2 egz. kvitą, kurių vieną pasilieka savininkas, kitą saugo vairuotojas. Vairuotojas neprisiima atsakomybės už pervežamų daiktų teisėtumą, ir tai yra pažymėta krovinio pervežimo priėmimo kvite.